دوست داشتن


 به نام خدا

مردی مشغول تمیز کردن ماشین نوی خودش بود. ناگهان پسر 4 ساله اش سنگی برداشت و با آن چند خط روی بدنه ماشینکشید.

مرد با عصبانیت دست پسرش را گرفت و چندین بار به آن ضربه زد. او بدون اینکهمتوجه باشد، با آچار فرانسه ای که در دستش داشت، این کار را میکرد!

در بیمارستان، پسرک به دلیل شکستگی های متعدد، انگشتانشرا از دست داد.

وقتی پسرک پدرش را دید، با نگاهی دردناکپرسید

کی انگشتانم دوباره رشد میکنند؟

مرد بسیار غمگین شد و هیچ سخنی بر زبان نیاورد. او بهسمت ماشینش برگشت و در حالی که ازکرده خود بسیار ناراحت و پشیمان بود، جلوی ماشین نشست و به خط هایی که پسرش کشیدهبود نگاه کرد. پسرش نوشته بود

دوستت دارم بابایی

 

عصبانیت و دوست داشتن هیچ حد و حدودی ندارند. دومی راانتخاب کنید تا یک زندگی زیبا و دوست داشتنی داشته باشید. این را نیز به یاد داشتهباشید که

وسایل برای استفاده کردن هستند و انسانها برای دوستداشتن.

اما مشکل جهان امروز این است که انسانها مورد استفاده واقع می شوند و بهوسایل عشق ورزیده می شود

بیایید همواره این گفته را به یاد داشتهباشیم

وسایل برای استفاده کردنهستند.

انسانها برای دوست داشتنهستند.
/ 3 نظر / 20 بازدید
پارسا

سلام.... خیلی زیبا نقل كردی....انسانها برای دوست داشتن هستند....چیزیه كه خیلی هامون اونو فراموش كردیم...شاید هم غوطه خوردن های الكی تو دریای روزمره گیهامون اینطورمون كرده...وقتی برای مرور خاطرات خوب گذشته هامون نداریم وگرنه به كمك اونا یادمون میاد كه چه كسانی دوستمون داشتن و شاید هنوز هم ...... موفق باشین بانو

فاطمه

سلام داستان قشنگی بود ولی اگه به خودمون رجوع کنیم گاهی بعضی اشیا رو هم فوق تصور دوست داریم البته نباید باشه که هست ... موفق باشی مریم جون

نیکی

پست قشنگی بود موافقم گرچه گاهی توی بحبحه زندگی جایگاهها رو گم میکنیم اما همین متن ها و گاه ضرب المثل هایی نظیر این تلنگری هستند تا به خودمون بیاییم توی لحظه های اکسیری /nikipedya.persianblog.ir / منتظرتم