قطره باران

احساس ساده

پرده را برداریم :

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که میخواهد بیتوته کند

بگذاریم غریزه پی بازی برود

کفشها را بکند و به دنبال فصول از سر گلها بپرد

بگذاریم که تنهایی آواز بخواند

چیز بنویسد

به خیابان برود

ساده باشیم .

+نوشته شده در ۱۳۸۸/۱٠/۱٩ساعت۱٢:٠۱ ‎ق.ظتوسط مریم میرطاهری | نظرات ()