قطره باران

حکمت کهن

آنچه با زور به دست آید باید با زور نگاه داشته شو د

رفتار نرم حتی بر مردمان نا آرام تاثیر میگذارد

همیشه در هنگام نیازمندی تظاهر به توانگری کنید 

سخت و خشک بودن به شکست منتهی میشود و انعطاف پذیری به موفقیت 

اگر مدام شتاب زده باشید آرامش درون ندارید

هنگامیکه همه جوانب سنجیده شد تردید خطاست

اگر فرزندان ناز پرورده نباشند نیرومند و مستقل میشوند

هرچه آگاهیتان بیشتر رشد کند اقتدارتان افزونتر خواهد شد

صعود به قله کمال در هر زمینه زندگی مستلزم تلاش قهرمان گونه است

و در آخر

هرگاه به اثری ارزنده مینگریم نقاش آنرا می ستاییم

و آیا 

هرگاه که به جهان می‌نگریم می‌توانیم خالقش را نستاییم

+نوشته شده در ۱۳۸٩/۱/٦ساعت۱٢:٥٧ ‎ق.ظتوسط مریم میرطاهری | نظرات ()