قطره باران

سطر به سطر

امروز تصمیم گرفتم شروعی  داشته باشم با وبلاگ نویسیلبخند

امیدوارم برای همه قابل استفاده باشه و خودم هم راضی باشمچشمک

 

+نوشته شده در ساعتتوسط مدیر |