قطره باران

جملاتی که هچکدام خریدنی نیستند

راز همه موفقیت های بیرونی میل احساس و ایمان است

جهان در صورتی شما را باور می کند و به ارزوهای شما پاسخ می دهد که ابتدا خودتان را باور کنید

اگر هر روز کار خود را به خدا واگذار کنید اسوده تر سفر خواهید کرد

تنها چیزی که خدا از ما خواسته این است که اورا بخوانیم و از او در خواست کنیم

 نیروی تغییر در خود شماست هیچ کس دیگر ی نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد

+نوشته شده در ۱۳۸٩/۱/٢٤ساعت۱٢:۳٢ ‎ق.ظتوسط مریم میرطاهری | نظرات ()
حکمت کهن

آنچه با زور به دست آید باید با زور نگاه داشته شو د

رفتار نرم حتی بر مردمان نا آرام تاثیر میگذارد

همیشه در هنگام نیازمندی تظاهر به توانگری کنید 

سخت و خشک بودن به شکست منتهی میشود و انعطاف پذیری به موفقیت 

اگر مدام شتاب زده باشید آرامش درون ندارید

هنگامیکه همه جوانب سنجیده شد تردید خطاست

اگر فرزندان ناز پرورده نباشند نیرومند و مستقل میشوند

هرچه آگاهیتان بیشتر رشد کند اقتدارتان افزونتر خواهد شد

صعود به قله کمال در هر زمینه زندگی مستلزم تلاش قهرمان گونه است

و در آخر

هرگاه به اثری ارزنده مینگریم نقاش آنرا می ستاییم

و آیا 

هرگاه که به جهان می‌نگریم می‌توانیم خالقش را نستاییم

+نوشته شده در ۱۳۸٩/۱/٦ساعت۱٢:٥٧ ‎ق.ظتوسط مریم میرطاهری | نظرات ()